Uppdrag

PRIVAT KONSULTATION – individ/grupp/par/ledarskap

 • Samtal & förändringsprocess
 • Handledning
 • Mentorskap


FÖRETAG/NÄRINGSLIV

Uppdragen skiftar inom näringslivet med olika former av konsultation och förändringsledning/-stöd, handledning, coaching, team, ledarskap eller samskapande processer. Jag kliver också in i organisation-, myndighet- eller samhällsuppdrag där beteendevetaren, pedagogen, verksamhetsledarens perspektiv behövs.


FÖRELÄSARE , FACILITATOR & HOST 

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal och en del komplexa sammankomster eller krishandledning.

CO CREATION

Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig nyfiken. Samarbeten över yrkes-, kultur- eller organisations- eller samhällsgränser.

BETEENDE – PEDAGOG

Pedagogiska processer, utbildning, bildning, lärande, samskapande, beteendevetenskap, socialpedagogik.

FÖRELÄSARE & HOST 

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal, komplexa sammankomster eller krishandledning

NÄTVERK

Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

Svar och lösningar finns där alltid och väntar på att bli upptäckta

Foto: Tom Jonasson

MILJÖDESIGN

Jag tar ibland emot uppdrag att utforma och designa miljöer (både socialt och estetiskt) där jag får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa balans mellan former, färger, människor och flöden i en arbetsmiljö eller i ett hem.

 

 

How do YOU want to live?

How do you want to LEAD your team?

How OFTEN do you smile?

 

           

 

What kind of invironment and culture do you want to CREATE?

Where do you want to GO?

What FOOTPRINT do you want to leave behind?

How do you want to create a substainable and HEALTHY life?

 


IMG_0963 
Birgitta Madeleine Söderström
Foto: Alina Berkovskaia

INTENTION – Jag vill verka för det som genererar en hållbarhet i de resultat vi tillsammans utvecklar. Att vi hittar till hur du/ni kan bibehålla, öka eller återskapa balans, ökad resiliens och ett helt flöde.

För mig är allt i relation till varandra – individen/gruppen/organisationen/samhället och livet med vår jord – allt hänger ihop och påverkar konstant varandra. Fungerar inte flödet över tid i någon del av väven, så stagnerar vi långsamt och helheten kan till slut gå sönder. 

Ja, allt hänger samman på en och samma silvertråd – Like it or not!  Att göra trådens delar synlig för dig eller göra tråden hel och hållen  igen, det är en av mina bästa grenar.

Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  ”där allt fungerar och räcker till”

Foto: Helena Westerdal

boka madeleine