Uppdrag

Svar och lösningar finns där alltid och väntar på att bli upptäckta – låt oss vara nyfikna tillsammans, rensa vägen fri så att det som du vill kan få ta plats.   

KONSULTATION – Jag  jobbar med samtal och som livsguide, handledare, mentor, ”bollplank”, relations handledning och som pedagog, utbildare eller beteendevetare i olika uppdrag.

NÄRINGSLIV/PRIVAT – Uppdragen skiftar och är både privata och inom näringslivet med olika former av konsultation eller förändringsledning på individ eller grupp/team/organisation/samhällsnivå.

KRIS/CHOCK/TRAUMA – Jag har också genom åren haft många uppdrag  där jag fått bistå då någon eller en grupp behöver hjälp vid en kris//trauma/chock, när något  har fastnat eller då en olycka skett. Jag har även ett förflutet som verksamhetsledare inom rehabilitering vid kris/trauma eller olika former av missbruk eller svåra sjukdomstillstånd. 

FÖRELÄSARE & HOST  – Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder även sammankomster och komplexa  samtal eller krishandledning. 

CO CREATION –  I en del uppdrag identifierar jag synergier och strukturer som stödjer breda samarbeten och brobygge mellan en mångfald av grupper, organisationer, synsätt, kulturer eller myndigheter. Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig nyfiken. 

NÄTVERK – Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

MILJÖDESIGN – Jag tar ibland även emot uppdrag att utforma och designa miljöer både socialt och estetiskt där jag får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa balans mellan former, människor och flöden i en arbetsmiljö eller i ett hem.

CAFE´/VARDAGSRUM/OFFENTLIGA MÖTESPLATSER – Jag har också haft förmånen att skapa mötesplatser i lokalsamhällen där en mångfald  kan och vill mötas – miljöer där ett plus ett enkelt blir en åtta.

Foto: Tom Jonasson

 

How do YOU want to live?

How do you want to LEAD your team?

How OFTEN do you smile?

                     

What kind of invironment do you want to CREATE?

What FOOTPRINT do you want to leave behind?

Where do you want to GO?

How do you want to create a HEALTHY life?


IMG_0963 
Birgitta Madeleine Söderström
Foto: Alina Berkovskaia

INTENTION – Jag vill verka för det som genererar en hållbarhet i de resultat vi tillsammans utvecklar. Att vi hittar till hur du/ni kan bibehålla, öka eller återskapa en självbalans, en resiliens och ett helt flöde.

För mig är allt relaterat till varandra – individen, gruppen, organisationen, samhället och allt liv på vår jord – allt hänger ihop och påverkar varandra. Fungerar inte flödet över tid i någon del av väven, då stagnerar flödet långsamt och helheten går till slut sönder. Ja, allt hänger samman på en och samma silvertråd – Like it or not! 

Tråden är otroligt stark men också i sina delar skör. Att göra trådens delar synlig för dig eller göra den hel och hållen  igen, det är en av mina bästa grenar.

Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  ”där allt fungerar och räcker till”

Foto: Helena Westerdal

boka madeleine