Mer om mig

NÄR DU VILL SKAPA

Det liv du vill leva

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
du/ni vill bygga

Det samhälle du/ni vill leva i

De möten du vill hålla

Det ledarskap du vill vara 

De relationer du vill vara en del av

Den miljö du vill leva i

Det som håller över tid

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

Ett händelserikt liv, ett mångfacetterat arbetsliv, utbildningar, kurser samt förmågan att se  långt och runt hörn ger mig många  olika verktyg att använda mig av när jag möter människor, organisationer, miljöer och samhällen i utveckling. Mitt yrkesliv är varierat och det är jag tacksam för. Jag jobbar ofta som förändringsledare på individ, grupp, organisation eller samhällsnivå. Jag leder samtal, möten, sammankomster och samarbeten. Jag löser upp kriser eller balanserar upp det som stagnerat för att öka flödet i privatliv/relation/grupp. Jag tar ibland även emot uppdrag att utforma och designa miljöer både estetiskt, fysiskt och socialt där jag får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa och balansera flöden. I en del uppdrag identifierar jag synergier, flöden och strukturer som stödjer breda samarbeten mellan grupper, organisationer eller myndigheter. Jag utbildar, är mentor och jag handleder. Jag älskar mixen av olika uppdrag och möten. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med andra hantverk och kompetenser.

Jag vill verka för det som genererar ett  gott liv och ett samhälle som bättre och bättre kan bibehålla sin självbalans, det är min ledstjärna. För mig är allt relaterat till varandra – individen, gruppen, samhället och vår planet. Allt är i relation, allt hänger ihop, och jag tror att fler och fler människor ser att det är så. Fungerar inte flödet över tid, så går någonting till slut sönder. Helt eller i någon annan del som också påverkar mig. Vilket märks direkt eller över tid. Allt på jorden bygger på relationen mellan mig själv och allt annat liv som vi gemensamt har ansvar för att  ta god hand om. Vi hänger alla samman på en och samma silvertråd. En silvertråd som är lindad många, många varv runt och genom vår jord. Silvertråden är stark men också skör. Att göra den hel och hållen är en av mina bästa grenar, då den trasats sönder i någon ände – i någon del.

Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  ”där allt fungerar och räcker till”

Kontakt


IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia

boka madeleine