boka madeleine

Uppdrag:

individ/grupp/par/team/ledarskap

  • Samtal & förändringsprocess
  • Handledning
  • Mentorskap
  • Relationell utveckling
  • Kris, trauma
  • Sorg – Förluster – Kris
  • Livet
  • Grupputveckling
  • Ledarskap

FÖRETAG/NÄRINGSLIV

Uppdragen skiftar inom näringslivet, myndigheter och samhällsutveckling med olika former av konsultation och förändringsledning/-stöd, handledning, coaching, team, ledarskap, mentorskap,

PRIVAT KONSULTATION

När du vill göra en förändring, hitta en ny livs- eller jobbväg, förstå samband, balansera relationen till dig själv/ andra eller bli av med det som hindrar dig från att leva livet på ditt unika sätt.

FÖRELÄSARE , FACILITATOR & HOST 

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal och sammankomster eller krishandledning och brobygge.

CO CREATION

Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig nyfiken. Samarbeten över yrkes-, kultur-, organisations- eller samhällsgränser är något jag tycker om att arbeta med och har många erfarenheter av.

BETEENDE – PEDAGOG

Beteendeförändring, beteendelooping, pedagogiska processer, utbildning, bildning, lärande, samskapande, beteendevetenskap, socialpedagogik.

MILJÖDESIGN

Jag tar ibland emot uppdrag att utforma och designa miljöer (både socialt och estetiskt) där jag får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa balans mellan former, färger, människor och flöden i en arbetsmiljö, verksamhet eller i ett hem.

NÄTVERK

Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

Svar och lösningar finns alltid och väntar på att bli upptäckta


IMG_0963 
Birgitta Madeleine Söderström
Foto: Alina Berkovskaia

How do YOU want to live?

How do you want to LEAD your life or your team?

How OFTEN do you smile?

Foto: Alina Berkovskaia

What kind of environment and culture do you want to CREATE?

Where do you want to GO?

How do you want to create a substainable and HEALTHY life or organisation?

What FOOTPRINT do you want to leave behind?

Foto: Tom Jonasson

INTENTION – Jag vill verka för det som gör att du hittar fram till hur du kan bibehålla, öka eller återskapa balans, ökad resiliens och ett bra flöde.

Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  ”där allt fungerar och räcker till”

Foto: Helena Westerdal

#samtal #beteendeloop #beteende #relationellutveckling #handledning #förändring #förändringsledning #liv #hälsa #balans #miljöutveckling #recilience

boka madeleine