Bakgrund

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor, grupper, ledare, miljöer, samhällen och samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor och organisationer hon stöder.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som verksamhetsledare, företagsledare, terapeut, handledare, mentor, pedagog, föreläsare, facilitator, hoast/värd. Hon har även varit projektledare för bygge av mötesplatser, nya samhällsystem och samarbetsplattformar, utbildningar, chock/traumabehandling, yrkesvägledning, arbetsmarknadsfrågor, rehab samt breda  och lite annorlunda samarbetsprojekt. Otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra: Hur människor, samhällen och grupper skapas, bibehåller flöde och balans. Hur de stagnerar och tappar flödet eller krisar/hur enkelhet och flöde uppstår är något som hon undersökt på många plan och nivåer.

Madeleine genomför ibland också uppdrag som inredare, stylist och dekoratör. Där får den kreativa erfarenheten i henne fritt flöde, vilket också är en viktig del i hennes liv. Här handlar det också om balans & flöde mellan olika färger, former, kvaliteer och de människor som vistas i rummen.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information och turism. Inom butik, sälj, konferens/hotell/restaurang, blomsterdekoratör och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun. Madeleine har ett öga som ser långt. Hon ser både detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag.

För Madeleine är det betydelsefullt att på kort tid få till så att flera olika nivåer av flöden utvecklas och balanseras samtidigt, så att de resultat som framkommer håller över tid. Hon är klarseende och kan därav arbeta med många sinnesnivåer samtidigt vilket är användbart, framför allt då man vill hitta lösningar som är gedigna, ligger i framkant och som  sagt, ska hålla över tid.

STUDIER

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna – Psykologi/pedagogik/sociologi. Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Somatic experiencing, T.R.E, Mindfulness, Målning, Energy Balancing Program, Dans, Art of Hoasting.  Fullbordad kommunikation/Sorgbearbetning, Sensomotorisk rörelseträning mfl

Erfarenheter och samarbeten: Stockholm stad, Destination Södertälje, KTH, Stockholmsläns sjukvårdsområde (SLSO-  Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering), Haganäs, Advisor, RSS, Socialtjänsten, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Camfil, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Kommunalarbetarförbundet, Helleby Bod, Stensunds Folkhögskola …..

…samt hundratals privatpersoner, vuxna/ungdomar samt mindre egenföretagare.

Andra engagemang och uppdrag:

Participating as Grandmother Sweden in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Edda Tribe, Sweden

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Initiativtagare till utvecklingsplattformen ”Ett blomstrande Mörkö”/Mörköbygden –  utvecklingsarbete lokalt, hållbart och nära landsbygden

Ledamot i ”GO Framtidsgruppen” för en god  och hållbara  omsorg i Södertälje 2027. Äldre och unga funktionshindrade och dess anhöriga.

IMG_0966

Utvecklad arbetsmodell:  Ur ett mångårigt yrkesliv med beteendebehandling samt 11 år som ledare inom chock/trauma/anknytningsarbete, rekrytering och profilarbete har hon fört samman flera teorier inom psykologi, pedagogik, traumateorier. Hon har även undersökt österländska synsätt, ursprungsbefolkningars naturliga visdom och de uråldriga naturlagarna. Tillsammans med  egna yrkeserfarenheter och studier på Universitetet och andra utbildningar har hon utvecklat en egen förändringsteori och arbetsmodell: ’Människans Facetter’ – en  diamantformad matris som innehåller alla egenskaper och kvalitéer som en verksamhet, människa, grupp besitter. Matrisen använder hon i en del uppdrag för att hjälpa individer och grupper att enklare hitta fram till riktning, flöden, blockeringar och lösningsytor.