Bakgrund

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor, grupper, ledare, miljöer, samhällen och samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor och organisationer hon stöder.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som verksamhetsledare, företagsledare, projektledare, terapeut, handledare, mentor, pedagog, föreläsare, facilitator, hoast/värd. Hon har även varit projektledare för bygge av mötesplatser, nya samhälls- och myndighetssystem och samarbetsplattformar, utbildningar, chock/traumabehandling, yrkesvägledning, arbetsmarknadsfrågor, vårdfrågor, rehab samt breda  och lite annorlunda samarbetsprojekt.

Otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra: Hur människor, samhällen och grupper skapas, bibehåller sitt flöde och sin balans. Hur de stagnerar och tappar flödet eller krisar/hur enkelhet och flöde uppstår igen, är något som hon undersökt på många plan och nivåer.

Madeleine genomför ibland också uppdrag som inredare, stylist och blomsterdekoratör. Där får den kreativa erfarenheten i henne fritt flöde, vilket också är en viktig del i hennes liv. Här handlar det också om balans & flöde mellan olika färger, former, linjer, kvalitéer och de människor som vistas i rummen.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information och turism. Inom butik, sälj, konferens/hotell/restaurang, blomsterdekoration och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun. Madeleine har ett öga som ser långt. Hon ser både detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag. Hon vandrar med lätthet mellan uppdrag i staden och på landet.  I kojan, torpet, huset och i slottet. Hon jobbar med glädje likväl i det lilla, enkla men  räds samtidigt aldrig komplexa uppdrag och stora frågeställningar. Del och helhet hänger alltid samman och som du säkert vet så kan man förflytta berg både genom att flytta på en myra eller flytta en hel myrstack.

För Madeleine är det betydelsefullt att på kort tid få till det så att flera olika nivåer av flöden utvecklas och balanseras samtidigt, så att de resultat som framkommer håller över tid.

STUDIER

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna – Psykologi/pedagogik/sociologi. Stockholms Universitet: Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI – Karolinska Institutet: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Art of Hoasting. Somatic experiencing, T.R.E, Mindfulness, Målning, Energy Balancing Program, Dans,   Fullbordad kommunikation/ Sorgbearbetning, Sensomotorisk rörelseträning mfl

Erfarenheter och samarbeten: Stockholm stad, Destination Södertälje, KTH, Stockholmsläns sjukvårdsområde (SLSO-  Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering), Haganäs, Advisor, RSS, Socialtjänsten, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Camfil, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Stensunds Folkhögskola, Kommunalarbetarförbundet, Helleby Bod…..

…samt hundratals privatpersoner, vuxna/ungdomar samt mindre egenföretagare.

Andra engagemang och uppdrag:

Participating as Grandmother Sweden in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Edda Sverige https://eddatribe.se/sv/start-sv/

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Initiativtagare till utvecklingsplattformen ”Ett blomstrande Mörkö”/Mörköbygden –  utvecklingsarbete lokalt, hållbart och nära landsbygden

Ledamot i ”GO Framtidsgruppen” för en god  och hållbara  omsorg i Södertälje 2027. Äldre och unga funktionshindrade och dess anhöriga.