Samarbeten och samskapande

Brobygge

När jag sitter och betraktar allt det utvecklingsarbete och samaskapande jag har fått vara med om blir jag glad och inspirerad att göra mer. Samarbete är en kreativ och dynamisk process som är oändligt berikande att vara i. Vi behöver mer av denna förmåga i våra liv och i världen. Förmågan att skapa, producera, leva och samarbeta nära med andra som är olik mig själv. Därur kommer också det stora som många längtar efter och som bara uppnås när det är flöde i ett samarbete eller i en relation. 

Att skapa och öppna flöden är tillfredställande och roligt. Många gånger handlar det om att bygga en bro från en del till en annan. Jag gillar att bygga broar som öppnar upp för de storverk som blir till när olika möts och skapar framtid tillsammans. 

IMG_0963 

Bakgrund 

Jag har genom åren haft möjlighet att arbeta med samarbeten över myndighetsgränser. Över osynliga och synliga gränser inom och mellan team, organisationer, vårdsystem, socialtjänst, i offentlighet och privat sektor,  mellan olika avdelningar och synsätt. Byggt broar inom och mellan kommunal verksamhet, stiftelser och idéburen verksamhet. Vi har varit ute på landsbygden och i staden och också samarbeten i privata relationer inom gemenskaper och familjer.

Olika sammanhang? Att lossa på flödet går ofta till på samma eller liknande sätt när jag arbetar. Där flödet fastnat finns också beskrivningen eller kartan på lösningen tydligt beskriven. Ibland handlar det om relationer mellan människor eller strukturer, värderingar som människor har eller grupper manifesterat i en kultur som gör att saker flödar på eller stagnerar och fastnar.

Samarbeta över gränser är både svårt, enkelt och på flera plan otroligt givande. De som lyckas med detta går före, har kul på vägen och kommer långt med även med små medel.