Mer om mig


cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

Att hitta svaren och vägarna det är just det som vi kan vi hjälpas åt med. De finns där alltid och väntar på att bli upptäckta, låt oss vara nyfikna tillsammans. Tillsammans kan vi lyfta på stenar, bryta mönster, hitta nycklar och öppna dörrar. 

UPPDRAG  Jag  jobbar som handledare, samtalsstöd, mentor och som pedagog eller beteendevetare i olika uppdrag. Men också  med konsultation och förändringsledning på individ, grupp, organisation eller samhällsnivå. Jag föreläser och leder också samtal, möten, sammankomster och samarbeten. 

SAMSKAPA I en del uppdrag identifierar jag synergier och strukturer som stödjer breda samarbeten mellan en mångfald av grupper, organisationer eller myndigheter. Ovanliga samarbeten gör mig nyfiken. 

NÄTVERK Jag älskar mixen av olika uppdrag och möten. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med andra hantverk och kompetenser.

MILJÖDESIGN Jag tar ibland även emot uppdrag att utforma och designa miljöer både estetiskt, fysiskt och socialt där jag får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa och balansera balanser mellan människor, former och flöden.


Madeleine Söderström, i fönstret m text

How do you want to live?

How do you want to LEAD?

How often do you smile?

            

What footprints do you want to leave behind?

What environment do you want to live in?

Where do you want to GO?

IMG_0966

INTENTION Jag vill verka för det som genererar det hållbara, det som stödjer människans och miljöns möjlighet att bibehålla en självbalans och ett rent flöde.

FLÖDE  & BALANS För mig är allt relaterat till varandra – individen, gruppen, samhället och allt liv på vår planet. Allt hänger ihop och påverkar varandra. Fungerar inte flödet över tid i någon del av kedjan, så går ofta helheten sönder till slut.  Allt hänger samman på en och samma silvertråd – Like it or not!  Silvertråden är otroligt stark men också skör. Att göra  trådens delar synlig eller göra den hel och hållen  igen då den trasats sönder i någon ände, det är en av mina bästa grenar. Hör av dig så hjälper jag dig/er att hitta svaret eller kanske din/er viktigaste fråga.

Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  ”där allt fungerar och räcker till”

Kontakt


IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia